Tehnoloogia tarbijast
loojaks

  16-26-aastased noored, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene. I toimumiskord: 9 märts – 24. mai 2020 II toimumiskord: […]

MOOCidest

MOOCe “Programmeerimisest maalähedaselt”, “Programmeerimise alused” ja “Programmeerimise alused II” ei toimu.