IT-kursused 2017. – 2018. aastal

Programmeerimisest maalähedaselt
MOOC, sügis 2017

prog2

 

Sissejuhatav vaba juurdepääsuga
Pythoni algkursus erinevas vanuses inimestele,
kellel puudub eelnev kokkupuude
programmeerimisega.

 

11. september – 8. oktoober  2017

Info ja registreerumine

Programmeerimise alused
MOOC, sügis 2017

prog3

 

Õppijatele, kellel kokkupuude
programmeerimisega puudub või on vähene.

Kasuks tuleb kursuse
“Programmeerimisest maalähedaselt” läbimine

 

16. oktoober – 10. detsember 2017

Lisainformatsioon

Teeme ise arvutimänge – algus!
(e-kursused eesti ja vene keeles)

banner

 

Pythonis arvutimängude tegemise

veebipõhine algkursus

gümnaasiumiõpilastele.

 

2. oktoober 2017– 7. jaanuar 2018

Info ja registreerumine

Õpetajakoolitus 2017. a:
Programmeerimine koolis (App Inventor)

4163909778_ab2b8f0d88

 

Mobiilirakenduste loomine

App Inventoriga

eelkõige III kooliastme õpetajatele.

 

Tartus: 08. september 2017 – 29. oktoober 2017

Lisainfo ja registreerumine

Tallinnas: 03. november 2017 – 22. detsember 2017

Lisainfo ja registreerumine

Мультимедиа I
(Обработка изображений. Анимация)

multimeedia

 

Начальный э-курс

по обработке фотографий и созданию

анимаций для гимназистов.

2. октября – 26. ноября 2017

Общая информация о курсе

 

Programmeerimise alused II
MOOC, kevad 2018

 

Õppijatele, kes oskavad
programmeerida kursuse
Programmeerimise alused mahus

 

15. jaan – 11. märts 2018

Lisainformatsioon