IT-kursused 2017. – 2018. aastal

Programmeerimise alused II
MOOC, kevad 2018

 

Õppijatele, kes oskavad
programmeerida kursuse
Programmeerimise alused mahus

 

15. jaan – 11. märts 2018

Lisainformatsioon

Teeme ise arvutimänge – algus!
(e-kursus eesti keeles)

banner

 

Pythonis arvutimängude tegemise

veebipõhine algkursus gümnaasiumiõpilastele.

 

 29. jaanuar – 6. mai 2018

Lisainformatsioon ja registreerumine

Мультимедиа II
(Веб-дизайн)

48c2ac3e-3546-4b74-8eff-d9dd456fad6a

 

Начальный э-курс

по созданию веб сайта.

HTML5 и CSS3 для гимназистов.

 

29.01-2018 – 25.03.2018

Общая информация о курсе

Programmeerimisest maalähedaselt
MOOC, kevad 2018

prog2

 

Sissejuhatav vaba juurdepääsuga
Pythoni algkursus erinevas vanuses inimestele,
kellel puudub eelnev kokkupuude
programmeerimisega.

 

Kevad 2018

Registreerumine pole veel avatud.

Vaata eelmise kursuse infot